NY BORGER: Velkommen til verden Knut Aril Mjukeide Bø. Vi elsker deg allerede fine Knut.