IMG_0014

Et steg nærmere ferdigstillelse av FriFot-anlegget på Grødem