Virksomhetsleder i Randaberg kommune, Ann Kristin Schmidt Thomson
Virksomhetsleder i Randaberg kommune, Ann Kristin Schmidt Thomson FOTO: Per Thime

Pårørende mener det er besøksrestriksjoner ved sykehjem:

— Vi har ikke slike restriksjoner, men anbefalt besøkstid