Rektor Per Jarle Marsli ved Grødem skole.
Rektor Per Jarle Marsli ved Grødem skole. FOTO: Per Thime

Ungdom og rus:

Rektor: — Vi ønsker å informere om økning i bruken av rusmidler blant ungdom