451EA43F-AE03-49BF-AFF8-746ABCB54FFA

Historiker Birger Lindanger:

— Første gang 17. mai ble arrangert på Randaberg var i 1895