DSC_2315
FOTO: Per Thime

Integrerings- og mangdoldsdirektoratet:

Foreløpig er det få ukrainske flyktninger bosatt på Randaberg