D8CAF4DC-2D05-4557-912D-D71CD6507816

Har opplevd at 10 elever av en klasse på 30 er borte:

— Aldri opplevd så stort fravær