Øystein Thorsen er medlem av kommunestyret i Randaberg for Frp, samt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår.
Øystein Thorsen er medlem av kommunestyret i Randaberg for Frp, samt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår. FOTO: Kim Kverneland

Frp stiller spørsmål – ønsker svar på mobbesaker fra ordfører

POLITIKK: 19. mai er det kommunestyremøte på Randaberg. I den forbindelse blir det stilt spørsmål, en såkalt interpellasjon. Det er Frps Øystein Thorsen som ønsker svar fra ordfører Jarle Bø (Sp).

Interpellasjonen dreier seg om mobbesaker.

I skrivet til kommunestyret heter det:

Det blir avdekket altfor mange eksempler på mer eller mindre grove mobbesaker rundt om i skole-Norge, hvor skoleledelse og kommunene svikter. For å løfte kampen mot mobbing som tema her i Randaberg ønsker derfor vi i Randaberg FrP å sette litt mer søkelys nettop på dette temaet. Siden kunnskapsminister Tonje Brenna, på nylig forespørsel, ikke hadde svar på hvor mange mobbesaker det er fattet vedtak på i skole-Norge, så tenkte vi å hjelpe til med å få denne informasjonen på bordet. Derfor har vi nå valgt å sende følgende spørsmål til ordfører i førstkommende kommunestyremøte, 19.05.2022:

Spørsmål til ordfører, kommunestyremøte 19.05.2022

For noen år siden ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. august 2017. Målet med de nye reglene er å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene. Det er også lovfestet et krav til nulltoleranse mot mobbing. Jeg ønsker å stille følgende spørsmål rundt situasjonen rundt håndtering av mobbesaker i vår kommune:

  • I hvor mange saker har Randaberg kommune fattet vedtak i tråd med den opplæringslovens paragraf 9A i forbindelse med mobbesaker siden lovens ikrafttreden?
  • Hvor mange saker om mulig mobbing har Randaberg kommune mottatt varsel om i samme periode?
  • Har det vært tilfeller hvor den/de som mobber har måttet byttet skole i denne perioden, og i så fall hvor mange?

Dette ønsker representanten svar på – og ordfører Jarle Bø (Sp) skal altså ta seg av svaret om blant varsel om mobbing og hvor mange som har måtte bytte skole på grunn av mobbing.