Transformatorstasjonen ved Tungenesveien er bygget så lang tilbake som i 1953. Den er modernisert i 1982 og er mer enn moden for å skiftes ut. Det blir sett på flere mulige plasseringer av en ny transformatorstasjon i området mellom Harestad og Mekjarvik.
Transformatorstasjonen ved Tungenesveien er bygget så lang tilbake som i 1953. Den er modernisert i 1982 og er mer enn moden for å skiftes ut. Det blir sett på flere mulige plasseringer av en ny transformatorstasjon i området mellom Harestad og Mekjarvik. FOTO: Per Thime

Moden for å skrotes – ny stasjon kommer snart på høring