Les også:

Endringer i TISK-strategien – Smittekarantene endres til mer selvtesting