Les også:

Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt