Grødem Sjø heter boligprosjektet.
Grødem Sjø heter boligprosjektet. FOTO: Illustrasjonsbilde, Eie Eiendomsmegling

Kommunen inngikk kontrakt om retaksering av eiendomsskatt

KONTRAKT: Randaberg kommune har engasjert et firma med hovedkontor i Trondheim for å ta seg av retaksering av eiendommer i kommunen.

FAKTA: Oppdraget gjelder besiktigelse og forslag til takst av landbrukseiendommer (inkl. boligdel), næringseiendommer, energianlegg, andre anlegg (småbåthavner, kai osv.), kombinerte bygg, allmennyttige etter fritak § 7 etc., det som ofte omtales som annet enn bolig- og fritidseiendommer. Oppdragsgiver ønsker også opsjon på kjøp av befaring og taksering av bolig- og fritidseiendommer, samt ubebygde tomter. Oppdragsgiver har besluttet å ta i bruk opsjonen.

Kilde: Doffin.no

Kommunen har tildelt oppdraget til Geomatikk IKT AS. Selskapet har mer enn 40 års erfaring med eiendomstaksering og matrikkelarbeid for over 60 ulike kommuner. De har vært et landsdekkende takseringsfirma siden 2009, og har etter det gjennomført store og små prosjekter med ulik kompleksitet.

Kontraktens verdi skal være på i overkant av 2. millioner kroner.

— Vi har kompetanse til å taksere alle typer eiendommer i en kommune. Våre medarbeidere har også god innsikt og lang erfaring i juridisk veiledning av nemnder, politikere og administrasjon i forbindelse med alle typer takseringsprosjekter. Vi har besiktigere med mange års erfaring fra ulike prosjekter. Vi besiktiger alle typer eiendommer og har likebehandling i fokus når vi er sakkyndig nemnds «øyne» i felt. Vi kan også lære opp kommunens egne besiktigere, slik at de blir i stand til å gjennomføre besiktigelse selv, heter det fra firmaeets nettside.