Stena Recycling i Mekjarvik har hatt besøk av Statsforvalteren for inspeksjon av anlegget.
Stena Recycling i Mekjarvik har hatt besøk av Statsforvalteren for inspeksjon av anlegget. FOTO: Per Thime

Inspeksjon avdekket avvik og anmerkninger