Stig Ellingsen og Simen Ingemundsen legger ned forlagsvirksomheten.
Stig Ellingsen og Simen Ingemundsen legger ned forlagsvirksomheten. FOTO: Arkivbilde, Per Thime

Avvikling av Neglebitt Forlag

PRESSEMELDING: — Til tross for betydelig salgs- og markedføringsinnsats, og en rekke kostnadsbesparende tiltak, viser en omfattende gjennomgang av forlagets langsiktige økonomiske levedyktighet at Neglebitt forlag DA ikke møter fremtidens forventning til lønnsomhet.

Det skriver det lokale forlaget i en pressemelding i formiddag.

Forlag i Norge opererer i et stadig mer utfordrende marked som er karakterisert av fallende etterspørsel, overkapasitet og sterk konkurranse. Etterspørselen etter papirbøker i Norge avtar.

Corona-pandemien har ytterligere forverret situasjonen, og gjør at vi velger å avvikle forlaget i 2021. Alle våre kontraktsmessige forpliktelser vil bli oppfylt.

— Neglebitt forlag DA ved daglig leder Stig Ellingsen og kontaktperson Simen Ingemundsen vil takke alle kunder for den positiviteten og entusiasmen som har gjort det mulig å drive et lite forlag på Randaberg, heter det i pressemeldingen.