Det jobbes med gang- og sykkelvei langs Torvmyrveien.
Det jobbes med gang- og sykkelvei langs Torvmyrveien. FOTO: Per Thime

Kommentar: Var dette egentlig nødvendig når det blør andre steder?