Les også:

Rogfast: Det er mye som skal på plass – god aktivitet i Mekjarvik