Planer og avtale er på plass - det blir midlertidig hotell.
Planer og avtale er på plass - det blir midlertidig hotell.

Rogfast: Snart kommer Landsbyhotellet til Randaberg