Det jobbes med gang- og sykkelvei langs Torvmyrveien.
Det jobbes med gang- og sykkelvei langs Torvmyrveien. FOTO: Per Thime

Torvmyrveien blir smalere – trafikklys kommer på plass