FOTO: Per Thime

Statsbudsjettet 2022: Lite konkret for Randaberg