20210715_151138

– Vårt ønske er at alle barn på Randaberg skal kunne delta i organisert aktivitet