Nye og enkelte eldre felt skal få nedgravde avfallscontainere.
Nye og enkelte eldre felt skal få nedgravde avfallscontainere.

Derfor får bare noen felt dette