Screenshot_2020-03-26 Bra medarbeiderundersøkelse i kommunen

Ble tildelt flere hundre tusen kroner:

Pandemien stoppet «Liv i sentrum»