Det er registrert nok et nytt firma på Randaberg. En del handler om graving.
Det er registrert nok et nytt firma på Randaberg. En del handler om graving. FOTO: Pixabay

Nytt firma skal drive med graving

NYTT: Brønnøysundregistrene har registrert nok et nyregistrert firma på Randaberg. Det dreier seg om anleggsvirksomhet når Rosnes Maskin AS starter.

Det er Bernt Torvnes Rosnes som har registrert firmaet med en kapital på 30.000 kroner.

Under bedriftens formål heter det at det går i å Selge tjenester og varer innen graving og anleggsarbeider, kjøp og salg samt utleie av maskiner og utstyr – og annet som naturlig
sammenfaller med dette – samt deltakelse i andre selskaper,
investeringer og nærliggende virksomhet.