Siw Diane Myhre Johanson og Inger Elin Myhre varsler endringer i datoer for folk som har tatt vaksine og som skal ta andre dose senere. Den kommer nemlig tidligere enn opprinneleig.
Siw Diane Myhre Johanson og Inger Elin Myhre varsler endringer i datoer for folk som har tatt vaksine og som skal ta andre dose senere. Den kommer nemlig tidligere enn opprinneleig. FOTO: Per Thime

Vaksinering på Randaberg:

Endring av tidsintervall betyr endringer i dato for mange som har fått vaksine