SOKN: Det rant mengder av fiskeslo fra bilen, dermed ble det stopp fra vegvesenets side. · — Avrenning fra fiskeslo fører til glatte veier, blir det opplyst.
SOKN: Det rant mengder av fiskeslo fra bilen, dermed ble det stopp fra vegvesenets side. · — Avrenning fra fiskeslo fører til glatte veier, blir det opplyst. FOTO: Statens vegvesen

Det rant – og det luktet fisk over hele oppstillingsplassen

SOKN: Det er Statens vegvesen som har avholdt kontroll ved E39 på Sokn i dag. I tillegg til kontrollert kjøretøy er det utført 46 forenklede kontroller, det vil si visuell utvendig kontroll av kjøretøyet.

— Et utenlandsk vogntog fikk bruksforbud. Det vil si at de nektes å kjøre videre før sjåføren har rettet på det som er avviket. Det var en trailere som var lastet med fisk (bildet), og sjåføren fikk kjørenekt på grunn av avrenning, heter det fra Ari Lalo i Statens vegvesen.

Avrenning kan gi glatte veier, noe som er farlig for andre kjøretøy, og kanskje spesielt motorsykler.

— Et utenlandsk vogntog med toakslet trekkvogn hadde full last og fikk bruksforbud grunnet overlast på styreakselen. Sjåføren måtte skaffe seg en treakslet trekkvogn fra et annet firma for å klare seg ned til lovlig vekt før videre kjøring.

Antall tungbiler over kontrollplass: 109
Antall kontrollerte tungbiler: 18
Antall kontrollerte lettbiler: 13
Antall observerte for bruk av belte: x
Antall kjøreforbud/avskiltinger: 6/0
Antall dekkgebyr: x
Antall overlastgebyr: 1 overlast tunge og 2 overlast på varebil
Antall anmeldelser: 1
Antall skriftlige mangler: 3

I tillegg til allerede nevnte så var det enb bilfører som ble politianmeldt på grunn av overlast på varebilen. Vekta viste nemlig 1.000 kilo mer enn det varebilen var registrert for.

— Sjåførene måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt.