Kommuneoverlege Ole Bernt Lenning.
Kommuneoverlege Ole Bernt Lenning. FOTO: Per Thime

Kommuneoverlegen med status:

21 positive tester siste 14 dager på Randaberg

SMITTE: Som meldt like etter midnatt var det fredag ett nytt tilfelle av covid-19 smitte på Randaberg.

— Vedkommende var i karantene knyttet til kjent smittevei, opplyser kommuneoverlege Ole Bernt Lenning til kommunens nettside.

Der orienterer han også om det som omtales som mange smittetilfeller de siste 14 dagene i kommunen. Totalt 21 tilfeller.

— Dette dreier seg imidlertid om få klynger, i hovedsak familier der smitteveiene er kjente. De aller fleste har testet positivt mens de allerede satt i karantene. Utover ett tilfelle, har vi de siste 14 dagene ikke hatt covid-19-smitte med ukjent smittevei, sier Ole Bernt Lenning.

Han mener derfor at smittesituasjonen i Randaberg er oversiktlig, der smittetallene forventes å følge den fallende trenden på Nord-Jæren.

— Stavanger Aftenblad skriver at vi er på risikonivå 4, noe som ikke er riktig. Risikonivåene vurderes ut fra ulike kriterier, som smittetall per 100 000 de siste 14 dagene, andelen med ukjente smitteveier, Tisk-kapasitet (testing, isolering, smittesporing og karantene), innleggelser på sykehus, samt en helhetlig vurdering ut i fra trend og kontroll. Vi var på nivå 3, men er nå på vei mot risikonivå 2, sier Ole Bernt Lenning.