Forberedende arbeider for gang og sykkelvei på Torvmyrveien. Her kommer det en slik, etter dansk modell. Randaberg er gode på dette, meldes det.
Forberedende arbeider for gang og sykkelvei på Torvmyrveien. Her kommer det en slik, etter dansk modell. Randaberg er gode på dette, meldes det. FOTO: Per Thime

På dette er Randaberg best i hele landet