Screenshot_2020-03-26 Bra medarbeiderundersøkelse i kommunen

Nasjonal kompensasjonsordning: Flere lokale firma med i siste tildelingsrunde