tinghretten
FOTO: Arkivbilde, Rogalands Avis

62.500 kroner i bot:

36 dager i fengsel for promillekjøring

RETTEN: Mannen i 30-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

I september i fjor var han ute på kjøretur, men ble stoppet av politiet på Randaberg. Vedkommende ble tatt blodprøve av – og dette viste at han hadde en promille på 1,64 og at han i tillegg var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten har i dommen blant annet bemerket at i skjerpende retning må det vektlegges at siktede fremstod som synlig ruspåvirket i kontakt med politiet.

Det vises til at politibetjentene som var i kontakt med siktede på stedet har beskrevet at siktede snøvlet og slet med å holde balansen.

Politiet ble tipset om bilkjøringen. Videre skal det i dommen vektlegges at vedkommende også tidligere er dømt for ruskjøring.

Dommen ble 36 dager i fengsel, 62.250 kroner i bot og tap av førerretten for alltid, det vil i første omgang si fem år.