Ole Bernt Lenning er kommuneoverlege på Randaberg.
Ole Bernt Lenning er kommuneoverlege på Randaberg.

Kjent smittevei for covid-19 smittet