Randaberg kommune ønsker velkommen til innlevering av hageavfall.
Randaberg kommune ønsker velkommen til innlevering av hageavfall. FOTO: Per Thime

Skal du rydde i hagen?:

Dette er datoene som gjelder for kasting av hageavfall

I vår blir det flere muligheter for kasting av hageavfall ved kkommunens lager ved Vistestølen.

AVFALL: Kommunen informerer at det er flere datoer som gjelder.

  • April: 10. og 17.
  • Mai: 8.
  • Juni: 12.
  • August: 14.
  • September: 11.
  • Oktober: 2. og 9.

Fra kommunens nettside informeres det om følgende:

Vær obs på at du ikke trenger å levere gress til kommunens lager. Dette kan du fortsatt levere i brun dunk.

Svartelistede planter skal leveres på gjenvinningsstasjon.

Biogassanlegg
Mottaksanlegget til IVAR er et biogassanlegg, og klarer ikke å ta imot greiner, jord og sand.

– Renovasjonen er bedt om å innføre restriksjoner angående dette, opplyser Jone Mæland Sande, driftsansvarlig for renovasjonen i Randaberg kommune.

Hageavfall medfører driftsproblemer i biogassanlegget på Grødaland, noe som igjen medfører høyere driftskostnader. Driftskostnader er en del av avfallsgebyret for innbyggerne. Hageavfall som ikke kan behandles i anlegget må sorteres ut, lastes opp og transporteres til forbrenningsanlegget på Forus.

– Større mengder jord og sand må leveres til et egnet mottak, for eksempel miljøstasjonen til IVAR på Forus eller Norstone på Røyneberg. Mindre mengder kan du levere her på lageret som hageavfall. Det er gratis å levere hageavfallet til oss, sier Jone Mæland Sande.

Lørdag 10.4 og 9.10 er det også mottak av farlig avfall, elektrisk avfall og hvitevarer.