covid-19_vaksine2

Rogaland er nederst på vaksinestatistikken:

Bare fem kommuner ligger under Randaberg på oversikten