Tale Østrem er barne- og ungdomsbibliotekar ved Randaberg folkebibliotek. Nå har hun laget en egen utstilling for barn som har arabisk og tigrinja som morsmål.
Tale Østrem er barne- og ungdomsbibliotekar ved Randaberg folkebibliotek. Nå har hun laget en egen utstilling for barn som har arabisk og tigrinja som morsmål.

– Det er de to språkene vi har mest utlån av