Ungdomsrådet hadde i dag møte i kommunestyresalen. Sivert Stapnes Goa og Maria Førsvoll er henholdsvis nestleder og leder i rådet.
Ungdomsrådet hadde i dag møte i kommunestyresalen. Sivert Stapnes Goa og Maria Førsvoll er henholdsvis nestleder og leder i rådet.

Ungdommen vil bruke Frivillighetens hus