Kafeen på Vardheim er stengt.
Kafeen på Vardheim er stengt.

Kommentar: Man kan ikke ha kafé for en håndfull besøkende

KOMMENTAR: Nei, diskusjonen om kafeen på Vardheim er ikke noe som engasjerer en hel kommune, men er viktig nok for dem som har brukt dette tilbudet gjennom mange år.

Vardheim hadde blant annet noen «jysla goe» komler hver eneste torsdag – de var kjent utover kommunegrensen til og med.

Alt har imidlertid en ende, og det hadde driften ved kafeen ved nyttår.

På en side på Facebook har det vært diskutert litt de siste dagene. Flere mener det er galt av kommunen å legge ned dette fine tilbudet som har vært – men som stadig færre benyttet seg av.

Vi er helt enig i at det har vært et fint tilbud og at komlene har vært gode der i flere år. Det er imidlertid ikke nok til at et slikt tilbud MÅ opprettholdes.

Til syvende og sist skal det vel også være forsvarlig å drive et slikt kommunalt tilbud. Mye tyder på at det ikke akkurat har vært det de siste årene hvis man ser på både antall besøkende og  omsetning.

Det er både synd og trist at en del mister dette tilbudet, men et krav fra det store flertallet om at dette må opp og stå igjen, ser det ikke ut til å være i øyeblikket.

Mye tyder på at det siste måltidet, enten det er komle, grøt eller annet, er solgt. Det er heller ikke noe som tyder på at det politisk er noen krefter i sving for å se på dette nok en gang.

Så kanskje må vi rett og slett bare godta at det er slik – selv om en del synes det er både trist og leit. Det som er sikkert – er at Vardheim ennå har et godt kjøkken hvor man blant annet lager kaker.