Screenshot_2020-03-26 Bra medarbeiderundersøkelse i kommunen

568 doser vaksine er satt:

Ikke en eneste positiv koronatest på Randaberg i februar