Sogneprest Mona Dysjeland Gjesing kan ved sin neste gudstjeneste ha plass til 100 personer i Grødem kirke.
Sogneprest Mona Dysjeland Gjesing kan ved sin neste gudstjeneste ha plass til 100 personer i Grødem kirke.

Fra 10 til 100 personer i kirken