90D62500-F673-44E2-8C9C-451C64443A44

Utrygge gater i kommunen – biler står på tverrs av veien