Screenshot_2020-03-26 Bra medarbeiderundersøkelse i kommunen

Kommunen får midler til hjemmeundervisning i pandemien