Lotteri

Penger å hente for avlyste arrangement:

Flere lokale aktører søker i krisepakke 3

SØKNADER: Det er via Lotteri- og stiftelsestilsynet lag- og foreninger kan søke om kompensasjon i forbindelse med bortfall av inntekter i forbindelse med avlyste arrangementer i koronaperioden.

Nå er det krisepakke 3 det søke fra, og det er flere lokale som har sendt inn søknad – noen har med flere søknader om støtte.

Randaberg Sanitetsforening har sendt inn 9 søknader for ulike arrangementer de skulle ha arrangert i perioden 12. mars til og med 31. desember 2020.

Det dreier seg blant annet om aktivitetsdag, kinokveld, Vårmarken, busstur, Høstmarken og juleverksted. Alt dette er avlyst.

Samlet beløp sanitetsforeningen har søkt om er på 57.000 kroner.

Randaberg skulemusikkorps finnes også på listem for der har man måtte avlyse julebasaren som man hadde planlagt på Coop Mega.

Musikkorpset har søkt om 28.000 kroner fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

De siste på listen fra Randaberg er Randaberg Spedidergruppe. De driftige speiderne skulle også arrangert lotteri etter pandemien, men også det er avlyst.

Beløpet det er søkt om er 72.000 kroner.

Speiderne i Randaberg er en av flere lokale lag- og organisasjoner som søker krisemidler. Her er speiderne i aksjon i forbindelse med flaggheising 17. mai. FOTO: Per Thime