Det er dette området det er planer for.
Det er dette området det er planer for. FOTO: Norconsult AS

Ordfører møter beboere om utvidelse av kaiområde