nav

Fylkesmannen slår fast:

— Brøt kravet om forsvarlig behandlingstid