Varaordfører Øystein Stjern (KrF) stiller spørsmål til ordfører Jarle Bø (Sp).
Varaordfører Øystein Stjern (KrF) stiller spørsmål til ordfører Jarle Bø (Sp). FOTO: Per Thime

Stiller spørsmål om næringssamarbeid

KOMMUNESTYREMØTE: I morgendagens kommunestyremøte i Randaberg er det saker som skal opp – som tidligere har vært innom andre råd og utvalg.

Det er kommet opp en ny sak, en interpellasjon fra KrFs Øystein Stjern.

Den dreier seg om Randaberg kommunes samarbeid med andre kommuner i regionen når det kommer til å samarbeide om næring.

Bakgrunnen er at Stavanger, Sandnes og Sola har inngått et slikt samarbeid, mens Randaberg ikke fikk være med.

— Dette skjer angivelig fordi Sandnes vil se sørover og Stavanger vil se nordover. Fra mitt ståsted så kan det se ut som om to AP-styrte kommuner ofrer et større regionalt samarbeid p.g.a. interne samarbeidsutfordringer. Dette er uklokt, og i beste fall svært korttenkt, skriver Stjern i interpellasjonen.

Han skriver videre:

«På Nord Jæren har både private og offentlige virksomheter jobbet aktivt for å fremme en forståelse av at regionen samlet klarer å skape store verdier. Dette fordi man vet at vi er nødt til å stå sammen for å være en motvekt til bl.a. Oslo. Næringslivet skjønner dette og de kjenner ingen kommunegrenser når det gjelder videreutvikling av egne virksomheter».

 — Jeg tror en sterk region med godt samarbeid mellom kommunene, spesielt på næringssiden, er avgjørende for å sikre tilstrekkelig tilrettelegging for videre vekst og flere arbeidsplasser. Jeg ønsker derfor å stille følgende spørsmål til ordføreren: Hvilke grep tar ordføreren for å sikre at Randaberg får mulighet til videre samarbeid med resten av regionen?

I svaret fra ordfører Jarle Bø (Sp) blir det trolig blant annet om det nye samarbeidet det er tatt initiativ til sammen med andre kommuner i hele regionen.