Dette var en av bilene som ble stoppet i kontrollen på Sokn i ettermiddag.
Dette var en av bilene som ble stoppet i kontrollen på Sokn i ettermiddag. FOTO: Statens vegvesen

Slik gikk dagens kontroll på Sokn

Statens vegvesen har avholdt kontroll på Sokn kontrollstasjon ved E39 i dag.

— Hovedfokus for kontrollen var vekt, lastsikring, dokument og teknisk kontroll. Det ble gitt kjøreforbud på foliering av sideruter og deler av frontruten for en sjåfør.

Det ble  videre gitt et kjøreforbud pga overlast på en varebil, sjåføren måtte også laste om for å komme ned i lovlig vekt.

Dokumentkontrollen viste i dag ingen mangler.

— Det ble avdekket tekniske feil/mangler på 3 kjøretøy. Resultat ble kontrollrapport /mangellapp med frist for utbedring av feilene.

På grunn av for dårlig lastsikring fikk 1 sjåfør kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig / forsvarlig før videre kjøring.

68 tungbiler passerte gjennom kontrollen.