Screenshot_2020-03-26 nav-logo jpg

«Mer for mindre» får over 200.000 kroner

PENGER: Det er Nav Randaberg og Kvitsøy som har søkt om midler fra Fylkesmannen i forbindelse med håndtering av konsekvenser i forbindelse med covid-19.

Fylkesmannen i Rogaland viser til søknad på midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV- kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19 fra NAV Randaberg-Kvitsøy for tiltaket «Mer for mindre».

Tilskuddsordningen skal støtte omstilling og nye arbeidsmåter for å håndtere et forventet økt behov for sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) som følge av konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

På denne bakgrunn er det også tildelt 213.000 kroner til planlegging og gjennomføring av digitalt økonomisk rådgivningskurs.

— Tiltaket tar sikte på å utvikle tjenestene opplysning, råd og veiledning, særlig økonomisk rådgivning, het det da søknaden ble sendt.