rogfast
FOTO: Illustrasjon, Norconsult

Mot bedre tider for Rogfast - kan ha betydning for golfklubben

2 av 3 milliarder kroner skal være kuttet

Toppledelsen i Statens vegvesen har godkjent rundt 2 milliarder kroner av Rogfast-organisasjonens kuttforslag på totalt 3 milliarder. Kuttene kan også komme golfklubben til gode.

ROGFAST: Det skriver Aftenbladet i dag. Bremsepedalen ble satt på da armen av tunnelen skulle til Kvitsøy. Anbudet ble for høyt og det ble langvarig stopp i hele prosessen med bygging – alt mens det sto to ferdige arbeidstunneler klare i Randaberg og ved Arsvågen.

Nå kan det være godt nytt på gang.

Etter det Aftenbladet erfarer fra flere kilder, gjennomførte Rogfast-organisasjonen et nytt kostnadsanslag før sommeren. Etter sverdslag internt, fikk Rogfast-organisasjonen gjennomslag for et oppdatert kostnadsoverslag der det kreves en mindre tilleggsbevilgning fra Stortinget.

Rammen for Rogfast er 18,6 milliarder kroner. Det kan komme opp ny behandling før jul skriver avisen videre. I Rogfast skal det bygges rundt 60 kilometer med veier og tunneler. Den lengste blir Boknafjordtunnelen som får to løp – hver på 26,7 kilometer.

Boknafjordtunnelen blir verdens dypeste undersjøiske tunnel. Det laveste punktet i tunnelen blir 392 meter under havet.

Kuttene som er på gang kan også være godt nytt for enkelte aktører i Randaberg – som for den lokale golfklubben. Det forteller Sveinug Lein til Randaberg24.

— For oss i glofklubben vil det ha mye å si – for vi slipper dermed stor byggeaktivitet i byggefasen som omfatter hull 5 på banen , og eventuellt eksosutslipp i ettertiden!!