Fungerende kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande.
Fungerende kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande. FOTO: Per Thime

Om flytting av brukere til Vistestølen

Inviterer til informasjonsmøte

FLYTTEPLANER: I neste måneds kommunestyremøte skal saken om den videre fremdriften opp når det gjelder flytting av brukere fra Dalen/sentrum bofellesskap til Vistestølen, sammen med unge personer med psykisk utviklingshemming.

Før det, tirsdag kveld er det invitert til informasjonsmøte om denne omfattende saken – som noen også vil si er meget vanskelig.

— Det stemmer at vi har invitert pårørende/foresatte/verge til et informasjons- og dialogmøte i forbindelse med plan for bruk av eksisterende bygningsmasse. Vi har også invitert aktuelle interesseorganisasjoner, forteller konstituert kommunalsjef for Helse- og velferd, Elisabeth Sortland Sande.

Sortland Sande forteller at møtet er for spesielt inviterte og at dette dermed ikke er et åpent møte, ei heller for media.

— Agenda er informasjon og refleksjoner rundt  prosjektet og dialog, innspill og synspunkter på dette. Saken skal legges frem i neste møterunde med redegjørelse for alle punktene i kommunestyrets vedtak fra 11.06.20.

Kommunestyret har sagt sitt foreløpig om flytting. I neste måned kommer saken opp igjen for kommunestyret. Her fra det siste kommunestyremøtet før sommerferien.

Der blir vedtaket fra 11. juni en del av helheten i saken.

Kommunestyre ber rådmannen jobbe videre med planene for bruk av eksisterende bygningsmasse som omtalt i saken.
• Kommunestyre ber rådmannen utarbeide en helhetlig sak før ny politisk behandling, senest møterunden før budsjett fremleggelse, som vektlegger følgende momenter:
• Skisse over planlagte bruk av bygningene og behov for bygningsmessige endringer, herunder også behov for endringer av uteareal.
• Informere og involvere brukere, pårørende og organisasjoner som er berørt av endringen.
• Gjennomarbeidet drift og investeringsprognose.
• Rådmannen iverksetter ikke flytting før saken er tatt opp til endelig politisk behandling i tråd med punkt 1.