crop_index_image

3.200 innbyggere i Randaberg er invitert

I dag startet folkehelseundersøkelsen

– Bare rogalendingene kan fortelle hvordan det er å bo og leve i Rogaland. Svarene vi får i denne undersøkelsen blir en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for all samfunnsplanlegging i fylket vårt i årene som kommer. Det er derfor viktig at så mange som mulig svarer. Målet vårt er at mer enn halvparten av de som blir direkte invitert deltar. Da blir vi det beste fylket i landet, sier Marianne Chesak fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune.

I formiddag har de første også mottatt undersøkelsen via SMS. For Randaberg kommune så er det 3.200 personer som i dag enten har fått, eller som de neste ukene vil få et tilbud om å være med.

Omtrent 74 000 tilfeldig utvalgte rogalendinger får invitasjon til å delta i undersøkelsen. Invitasjonen blir sendt via SMS og e-post. Alle andre innbyggere har også muligheten til å svare på undersøkelsen på fylkeskommunens nettsider. Det eneste kravet er at du må være 18 år eller eldre og bo i Rogaland.

Du har kanskje også fått denne i dag, hvis du er en av 3.200 personer i Randaberg som er valgt ut.

– Vi gir nå innbyggerne i Rogaland muligheten til å si noe om hvordan de selv opplever hverdagen sin, på en rekke viktige områder. Vi må vite hvordan folk har det for å kunne utvikle et samfunn som i større grad ivaretar og fremmer trivsel, livskvalitet og helse. Vi stiller også noen spørsmål om koronasituasjonen, for å få vite mer om hvordan den har påvirket folks hverdag, sier Christine Haver regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune.

— Undersøkelsen er digital. Dette gjør det mulig å invitere langt flere til å delta enn i tradisjonelle telefon- eller papirbaserte undersøkelser. Dette øker sjansen for å få nok svar, slik av vi får oversikt over fylket totalt sett, men også de aller fleste kommunene, samt bydeler i Sandnes og Stavanger.

Nå håper fylkesordfører Marianne Chesak (AP) på god oppslutning både i Randaberg og hele fylket.

– For å sikre et riktig bilde av folkehelsen i Rogaland, håper vi at alle ønsker å delta i dette viktige arbeidet. Hovedutfordringen er å få de i 20-årene til å engasjere seg, særlig unge menn. Basert på erfaringene fra Agder er deltakelsen blant denne gruppen nesten halvparten av det vi ser blant de eldste. Derfor oppfordrer jeg spesielt de unge til å svare, sier Chesak.