20180904-DSC_0596
FOTO: Per Thime

Lokale lag- og foreninger fikk krisepenger

UTBETALING: I går ble det betalt ut nærmere 304 millioner kroner til de som har søkt om støtte fra krisepakken for frivillige lag og organisasjoner.

Fra Randaberg er det i denne runden to lag og foreninger som har fått sine søknader behandlet og godkjent.

Randaberg Håndballklubb mottar kroner 90.683

Randaberg IL Svømming mottar kroner 47.985

Krisepakke 2 skal kompensere frivillige lag og organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement og annen aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige styresmakter i forbindelse med Covid-19.

I tredje utbetaling blir det betalt ut 303 816 028 kroner. Det er 2050 søknader for 7563 arrangement som får utbetalt i denne runden.