Arbeidsledig-002
FOTO: Picasa, illustrasjonsbilde

Nedgang i arbeidsledigheten

Ved utgangen av juli var det registrert 232 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 39 600 færre enn ved utgangen av juni.

RANDABERG: De lokale tallene viser at det per dato er 273 personer i kommunen som er helt uten arbeid, noe som utgjør 4,6 prosent av arbeidsstyrken i kommunen.

I forhold til samme måned i fjo så er det i dag 156 flere personer som er uten arbeid – en økning på 133 prosent i forhold til samme tid i fjor.

I Rogaland er det Sola som har den høyeste prosentvis andelen av arbeidledige, med 5,8 prosent – noe som utgjør 858 personer.

– Samlet sett fortsetter ledigheten å falle, men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå sett i et historisk perspektiv. Antall registrerte helt ledige har økt i de fleste fylker og yrkesgrupper den siste måneden, men dette må sees i sammenheng med at antallet helt ledige vanligvis øker fra juni til juli. Økningen fra juni til juli er i år noe lavere enn vanlig, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.